Random posts

Cách tạo 1 trang Html Sitemap đẹp cho Blogger 2021

Bạn có muốn tạo Sơ đồ trang web HTML (sitemap website) trong Blogger không? Thực hiện theo các bước dưới đây một cách cẩn thận để tạo Sơ đồ trang web HTML cho Blogger và làm cho blog blogger của bạn trông tuyệt đẹp, trước tiên hãy hiểu Sơ đồ trang web là gì và nhu cầu của Sơ đồ trang web HTML là gì?

Sơ đồ trang web (sitemap website) là gì?

Sơ đồ trang web đóng một vai trò quan trọng trong SEO On-Page. Tuy nhiên, câu hỏi chính xoay quanh tâm trí của chúng tôi là sơ đồ trang web là gì? 

Trong khi thực hiện Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm, chúng tôi có xu hướng gửi sơ đồ trang web của mình cho các công cụ tìm kiếm. Bằng cách này, chúng tôi cung cấp sơ đồ trang web hoặc danh sách các trang và bài đăng cho các công cụ tìm kiếm để lập chỉ mục. 

Sơ đồ trang web là một tệp .xml. Nó chứa tất cả các thông tin của trang web của chúng tôi. Chẳng hạn như tỷ lệ phần trăm trang và bài đăng đang có, hình ảnh và các tệp phương tiện khác ở đâu, v.v. 

Hệ thống này cung cấp tất cả các kiến thức về trang web cho các công cụ tìm kiếm. Vì vậy, khi trình thu thập thông tin của các công cụ tìm kiếm quay trở lại, chúng sẽ không có bất kỳ hạn chế nào trong việc tổng hợp thông tin từ trang web.

Sự cần thiết của (sitemap website) Sơ đồ trang web HTML là gì?

Như chúng ta đã biết blogger cung cấp một sơ đồ trang web .xml trông rất xấu, vì nó là .xml, nó không thể đọc được và không thân thiện với người dùng, do đó, để hiển thị cho khách truy cập một sơ đồ trang web dễ đọc, thân thiện với người dùng, chúng tôi sử dụng sơ đồ trang web HTML. 

Sử dụng các bước dưới đây, bạn có thể tạo Sơ đồ trang web HTML trong Blogger bằng cách thay đổi một số phần của mã được cung cấp bên dưới. 

Cách tạo (sitemap website) Sơ đồ trang web HTML trong Blogger? 

Tôi sẽ hướng dẫn bạn Tạo Sơ đồ trang web HTML cho Blogger, Ok, chúng ta hãy bắt đầu! 
Bước 1 . Lúc đầu, bạn cần đi tới bảng điều khiển Blogger, tức là Blogger.com
Bước 2 . Chuyển đến Phần Trang và Nhấp vào Nút Trang Mới. 
Bước 3 . Nhấp vào Biểu tượng bút chì và sau đó nhấp vào Chỉnh sửa HTML. 
Bước 4 . Sao chép mã bên dưới. 
<!-- HTML Sitemap Page By WikiPoka.com -->
<style type="text/css">
.post-archive{margin-bottom: 20px}
.post-archive h2{display:block;color:#000;font-size:23px;font-family:'Roboto', Arial, sans-serif;font-weight:500;margin:0;padding:0}
.post-archive ul{padding: 0 0 0 15px;margin: 15px 0 0 0;}
.post-archive ul li{padding: 0;margin: 0 0 8px 0;list-style: inside}
.post-archive ul li:before{content: '';margin: 0;padding: 0}
.post-archive ul li:last-child{margin: 0}
.ct-columns li strong{font-family: 'Roboto', Arial, sans-serif;font-weight:500;font-style:italic;color:#FF5F00;}
</style>
<script type="text/javascript">
var postTitle=new Array,postUrl=new Array,postPublished=new Array,postDate=new Array,postLabels=new Array,postRecent=new Array,sortBy="titleasc",numberfeed=0;function bloggersitemap(b){!function(){if("entry"in b.feed){var t=b.feed.entry.length;numberfeed=t;for(var e=ii=0;e<t;e++){for(var s,o=b.feed.entry[e],i=o.title.$t,l=o.published.$t.substring(0,10),r=0;r<o.link.length;r++)if("alternate"==o.link[r].rel){s=o.link[r].href;break}for(var p="",r=0;r<o.link.length;r++)if("enclosure"==o.link[r].rel){p=o.link[r].href;break}var a="";if("category"in o)for(r=0;r<o.category.length;r++){var n=(a=o.category[r].term).lastIndexOf(";");-1!=n&&(a=a.substring(0,n)),postLabels[ii]=a,postTitle[ii]=i,postDate[ii]=l,postUrl[ii]=s,postPublished[ii]=p,postRecent[ii]=e<10,ii+=1}}}}(),sortPosts(sortBy="titledesc"),sortlabel(),displayToc()}function sortPosts(t){function e(t,e){var s=postTitle[t];postTitle[t]=postTitle[e],postTitle[e]=s;s=postDate[t];postDate[t]=postDate[e],postDate[e]=s;s=postUrl[t];postUrl[t]=postUrl[e],postUrl[e]=s;s=postLabels[t];postLabels[t]=postLabels[e],postLabels[e]=s;s=postPublished[t];postPublished[t]=postPublished[e],postPublished[e]=s;s=postRecent[t];postRecent[t]=postRecent[e],postRecent[e]=s}for(var s=0;s<postTitle.length-1;s++)for(var o=s+1;o<postTitle.length;o++)"titleasc"==t&&postTitle[s]>postTitle[o]&&e(s,o),"titledesc"==t&&postTitle[s]<postTitle[o]&&e(s,o),"dateoldest"==t&&postDate[s]>postDate[o]&&e(s,o),"datenewest"==t&&postDate[s]<postDate[o]&&e(s,o),"orderlabel"==t&&postLabels[s]>postLabels[o]&&e(s,o)}function sortlabel(){sortPosts(sortBy="orderlabel");for(var t=0,e=0;e<postTitle.length;){for(temp1=postLabels[e],firsti=t;postLabels[t+=1]==temp1;);if(e=t,sortPosts2(firsti,t),e>postTitle.length)break}}function sortPosts2(t,e){for(var s,o,i,l=t;l<e-1;l++)for(var r=l+1;r<e;r++)postTitle[l]>postTitle[r]&&(o=r,i=void 0,i=postTitle[s=l],postTitle[s]=postTitle[o],postTitle[o]=i,i=postDate[s],postDate[s]=postDate[o],postDate[o]=i,i=postUrl[s],postUrl[s]=postUrl[o],postUrl[o]=i,i=postLabels[s],postLabels[s]=postLabels[o],postLabels[o]=i,i=postPublished[s],postPublished[s]=postPublished[o],postPublished[o]=i,i=postRecent[s],postRecent[s]=postRecent[o],postRecent[o]=i)}function displayToc(){for(var t=0,e=0;e<postTitle.length;){for(temp1=postLabels[e],document.write(""),document.write('<div class="post-archive"><h2>'+temp1+'</h2><ul class="ct-columns">'),firsti=t;document.write("<li>"),document.write('<a  href="'+postUrl[t]+'">'+postTitle[t]),1==postRecent[t]&&document.write(" - <strong><span>New!</span></strong>"),document.write("</a></li>"),postLabels[t+=1]==temp1;);if(e=t,document.write("</ul></div>"),sortPosts2(firsti,t),e>postTitle.length)break}}
</script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results=9999&callback=bloggersitemap"></script>
<!-- HTML Sitemap Page By WikiPoka.com -->  {codeBox}

Bước 5 . Dán mã vào phần HTML của trang sơ đồ trang web (sitemap website) của bạn. 

Bước 6 . Nhấp vào Lưu!  

Phần kết luận 

Vậy các bạn ơi, làm thế nào mà các bạn thích bài viết này về Cách tạo Sơ đồ trang web HTML trong Blogger? Bây giờ bạn phải hiểu Cách thêm Biểu trưng hoạt hình trong Blogger. Hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn về bài viết này về Cách tạo Sơ đồ trang web HTML trong Blogger? bằng cách viết bình luận để chúng tôi cũng có thể có cơ hội học hỏi và cải thiện điều gì đó từ ý tưởng của bạn. 

Comments
No comments
Post a Comment  Reading Mode :
  Font Size
  +
  16
  -
  lines height
  +
  2
  -