Random posts

Hướng dẫn cách xóa bản quyền chân trang Blogger 2021Bạn có muốn xóa bản quyền chân trang của bất kỳ giao diện Blogger nào không?

Nếu câu trả lời của bạn là có thì hãy đọc tất cả bài viết này từng bước. Sau đó bạn có thể xóa bản quyền chân trang của các mẫu blogger của bạn.

Bước 1: Sao chép mã này. Chỉnh sửa mã này theo Tên miền và URL của bạn.

<p style='text-align:left;'>Copyright (c) Blog Start Date<a href='https://www.youdomain.com/'> Your blog name</a> All Right Reseved</p>
<div class='ty-copy-container row' style='font-size:1px; opacity:0;'>
Bước 3: Dán mã của bạn phía trên phần bản quyền và cũng đừng quên viết thẻ </div> mã dưới phần bản quyền.

Bước 4: Lưu mã của bạn sau đó tải lại trang web Blogger của bạn.

Bước 5: Đi tới trang tổng quan Blogger của bạn. Nhấp vào chỉnh sửa mã html. Nhấp vào mã HTML rồi nhấn Ctrl + F. Tìm kiếm bản quyền rồi nhấn Enter.
Comments
No comments
Post a Comment  Reading Mode :
  Font Size
  +
  16
  -
  lines height
  +
  2
  -