Random posts

Google Drive

Cách tạo trang lấy link trực tiếp (direct link) Google Drive bằng Blogger
Google Drive đã trở nên rất phổ biến và quen thuộc với người dùng Internet hiện nay. Vì hầu hết mọi người đều có 1 tài khoản Gmail mà đi kèm...
Read more
Drive for Desktop thay thế cho Backup and Sync cũ từ ngày 19 tháng 7
Google đã công bố ứng dụng Drive dành cho máy tính để bàn thống nhất của mình, ứng dụng này sẽ thay thế Đồng bộ hóa và Sao lưu cho các cá nh...
Read more
Show more
Showing
No More Posts