Random posts

Cách tạo trình phát m3u8 cho Blogger

Xin chào các bạn, Hôm nay trong bài viết này, TECHPLUS.TOP chia sẻ với một hướng dẫn mà trong đó bạn có thể tạo trình phát m3u8 trong blogger cũng thông qua việc này, bạn cũng có thể chơi một số liên kết phát trực tuyến với định dạng m3u8.

{tocify} $title={Table of content}

Tệp m3u8 là gì?

Trươc hết chúng ta cùng tìm hiểu Tệp m3u8 là gì? Tệp có phần mở rộng M3U8 là tệp danh sách phát âm thanh được mã hóa theo định dạng UTF-8. Một tập tin M3U8 có thể sử dụng đường dẫn tuyệt đối, đường dẫn tương đối, và URL để đề cập đến các tập tin media cụ thể hoặc toàn bộ thư mục của tập tin media. Thông tin văn bản khác trong tệp M3U8 có thể là nhận xét mô tả nội dung tệp M3U8.

Làm thế nào để cài đặt tệp m3u8 trên Blogger?

Không khó để cài đặt trình phát video bình thường trong blogger, Nhưng trình phát HTML thông thường đôi khi sẽ không hỗ trợ liên kết m3u8, vì vậy tôi sẽ cung cấp cho bạn một trình phát hoạt động với hầu hết tất cả các liên kết m3u8 trực tiếp.

Các bước cài đặt trên Blogger

1. Trước tiên đăng nhập vào Tài khoản Blogger của bạn
2. Chuyển đến Phần chủ đề và nhấp vào Chỉnh sửa HTML
3. Đặt đoạn mã bên dưới sau thẻ head <head> 
<link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet"/>{codeBox}
4. Copy đoạn mã bên dưới và dán trước thẻ đóng </ body> 

<script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/videojs-contrib-hls/dist/videojs-contrib-hls.js">
</script><link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet"/>{codeBox}

5. Sau đó Đặt đoạn mã dưới đây vào nơi bạn muốn hiển thị video.

<video id="my_video_1" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto" data-setup='{}'> <source src="https://rawcdn.githack.com/Ashwathnrayana/video/9ab8b225369edb7c01897de3d7a08ef94a3511d6/big-buck-bunny/master.m3u8" type="application/x-mpegURL"/> </video> <script> var player = videojs('my_video_1'); player.play(); </script>{codeBox}

6. Thay đổi URL được đánh dấu bằng các liên kết m3u8 của riêng bạn.

Tất cả hầu hết tất cả các liên kết trực tiếp m3u8 sẽ phát với trình phát này. Nhưng trong một số trường hợp, trình phát trực tuyến có thể bảo vệ liên kết khỏi bị người khác sử dụng. Trong trường hợp đó bạn không thể sử dụng.
Comments
No comments
Post a Comment  Reading Mode :
  Font Size
  +
  16
  -
  lines height
  +
  2
  -